Středisko Walden
Junák - český skaut,
středisko Walden České Budějovice, z. s.
Puklicova 51, 37004 Č. Budějovice
IČO: 62538268, DIČ: CZ62538268
Účet: FIO 2000332688/2010
obrazek_walden.jpg(19 kb)
Vzdělání činovníků a vzdělávací akce

Přehled kurzů v tabulce
Aktuálně otevřené kurzy Aktuální přehled kurzů, do kterých je možno se zapsat v tuto chvíli, je na skautské křižovatce.
Osobní hodnocení kurzů Co napsali absolventi našeho střediska o kurzech, kde byli:
čekatelské kurzy           vůdcovské kurzy           ostatní kurzy
            (pozn.: Tyto tabulky mají více záložek - listů)
Proplácení kurzů Středisko proplácí 70% nákladů na absolvování kurzů (včetně cesty). Absolvent pro to ale musí vykonat několik formalit.
Úplný pokyn střediska k proplácení vzdělávacích akcí.

Stručný výtah z tohoto pokynu:
  1. Oznámit Barbošovi, že se na kurz hlásím
  2. Úspěšně složit zkoušky
  3. Dodat osobní hodnocení           Seznam těch, kdo dodali.
  4. Dodat účetní doklady
Formuláře ke zkoušce Před samotnou zkouškou budete muset donést pořadateli zkoušek Přihlášku ke zkoušce na vyplněném formuláři.

Kolonku "Souhlas vůdce střediska" vám vyplní a orazítkuje Barboš: dvorak.pavel.20(a)gmail.com, 776021864.

Samotný formulář přihlášky by vám měli na kurzu dát, ale kdyby to někdo ztratil, tak si jí může stáhnout tady.
Čekatelská zkouška
Vůdcovská zkouška
ČLK - čekatelský lesní kurz Čekatelské kurzy lesní, tj. s táborem, slouží především k přípravě čekatelů na práci s dětmi a mládeží v rojích, smečkách a oddílech.Jsou optimální formou přípravy na složení ČZ, která může být součástí programu ČLK. ČLK rovněž usilují o podchycení zájmu o setrvání v hnutí a o činovnickou službu, rozvíjení osobnosti, výchovu k sebevzdělávání, uvědomění si svého místa v životě, rozšíření vlastních obzorů. ČLK jsou určeny především pro věkovou kategorii 15-20 letých.
ČK - čekatelský kurz Čekatelské kurzy víkendové připravují speciálně ke složení čekatelské zkoušky. Jsou vhodné spíše pro adepty starší 20 let, kteří potřebují čekatelskou zkoušku převážně z formálních důvodů.
VLK - vůdcovský lesní kurz Vůdcovský lesní kurz, tj. s táborem, je především přípravou pro roli skautské vůdkyně či vůdce - v oblasti znalostí, vědomostí, dovedností, postojů a návyků. Dále upevňuje vědomí sounáležitosti, služby hnutí, závazku. Nabízí prožitek skautského společenství, motivaci k další službě. Je místem pro výměnu zkušeností, hledání nových metod, přístupů, programů.
VK - vůdcovský kurz Vůdcovský kurz víkendový připravuje ke složení vůdcovské zkoušky.